Topic Magazine
Image default
Beauty en verzorging

Verlof

Een werkgever heeft het liefst natuurlijk dat een werknemer het gehele jaar aanwezig is op het werk. Nu is de realiteit natuurlijk altijd wel anders want haast iedereen is in een jaar weleens ziek. Jonge vrouwen willen nog wel eens zwanger raken en zijn daardoor ook enkele maanden niet beschikbaar voor de werkgever. Maar hoe zit het nu als iemand cosmetische ingreep laat verrichten? Mocht een werknemer een cosmetische ingreep laten verrichten dan is het voornamelijk van belang of de operatie medisch noodzakelijk was of dat het om een operatie gaat enkel van cosmetische aard.

Als een ingreep medisch noodzakelijk is mag de werknemer zich gedurende de ingreep en het herstel ziekmelden en de werkgever is dan verplicht de ziekmelding van de werknemer te accepteren. Bij een ingreep van enkel cosmetische aard ligt dit dus anders en is een werkgever verplicht verlofuren op te nemen gedurende de ingreep en ook met het herstel. Nu is er nog wel eens heibel over de vraag of er van een medisch noodzakelijke dan wel cosmetische ingreep sprake is. Dit wordt in eerste instantie beoordeeld door de behandelend arts. Mocht er echter nog steeds onenigheid hierover zijn dan is het uiteindelijk de rechter die op basis van het oordeel van de behandelende arts en eventueel het oordeel van de bedrijfsarts bepaalt van welke ingreep sprake is.

Zo zijn er bijvoorbeeld genoeg mensen waarbij het medisch gezien noodzakelijk is om een ooglidcorrectie uit te laten voeren. Echter zijn de verschillen bij ooglidcorrecties voor en na enorm waardoor werkgevers ook sneller geneigd zijn om te denken dat er ook een cosmetische kant aan de ingreep zit. Communicatie tussen de werknemer en de werkgever lijkt op dit vlak echt het belangrijkst te zijn. Mocht je nu een ooglidcorrectie laten uitvoeren dan is het verstandig om de bovenooglidcorrecties ervaringen van klinieken te bekijken. 

http://faceland.nl/